vijesti

Zemljo naših djedova, dok je tvojih sinova, ti ćeš biti prkosna… ! / Domovino, sretan ti Dan državnosti

Povodom Dana državnosti za danas je predviđen niz manifestacija i ceremonija kojim će se obilježiti praznik
Na današnji dan, 25. novembra 1943. godine održano je prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine) u Mrkonjić-Gradu.

Na tom zasjedanju donesena je odluka o obnovi državnosti BiH, te se na taj dan slavi Dan državnosti BiH.

Naime, potvrđene su historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji.

Bosna i Hercegovina je tada obnovila svoju državnost, izgubljenu 1463. godine kada je potpala pod upravu Osmanskog carstva. Sve do tada, narodi BiH nisu živjeli u samostalnoj državi.
Zasjedanje ZAVNOBiH-a, kojem su prisustvovali istaknuti predstavnici Srba, Hrvata, Bošnjaka i nacionalnih manjina, definiralo je BiH kao jedinstvenu i nedjeljivu državu u kojoj će svi narodi imati ista prava, odnosno da BiH neće biti “ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska”, zbratimljena zajednica svih njenih naroda.
Zaključci sa zasjedanja ZAVNOBiH-a potvrđeni su na drugom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) u Jajcu 29. novembra 1943, a nakon oslobođenja 1945. godine, Bosna i Hercegovina je dobila grb i zastavu, koji su bili njeni simboli sve do 1992. godine.

Povodom Dana državnosti za danas je predviđen niz manifestacija i ceremonija kojim će se obilježiti ovaj praznik.

Svim našim čitateljicama i čitateljima, Bosancima i Hercegovcima u Bosni i Hercegovini i svijetu, želimo sretan Dan državnosti!
Izvor

Show More

Leave a Reply

Back to top button