Bosna i Hercegovinapolitikavijesti

Svi nivoi vlasti u FBiH ‘plivaju u novcu’. Ali kakve koristi od toga imaju obični građani?

Vlada Federacije primila na znanje konsolidirano izvještaj Federalnog ministarstva finansija o izvršenju budžeta FBiH, kantona, općina i financijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar-septembar 2022. godine.

Kako je navedeno u ovom izvještaju, svi nivoi vlasti FBiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 1.026,7 miliona maraka. U istom periodu prošle godine također je ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 510,6 miliona maraka.

Navedeni finansijski rezultat, obrazloženo je, posljedica je rasta prihoda od poreza od kojih se najviše ističu porez na dobit pojedinaca i preduzeća, a koji je u odnosu na isti period prošle godine uvećan za 47,5 posto.

U odnosu na isti period prošle godine, doprinosi na socijalnu zaštitu su se povećali za 379,6 miliona maraka, a rast poreza na imovinu od 23,5 posto, te prihodi od indirektnih poreza za 416,2 miliona maraka.

Ukupan finansijski rezultat na razini budžeta FBiH iznosi 343,1 milion maraka, na razini kantona 441,2 miliona maraka i na razini općina 179,5 miliona maraka. Na razini sektora socijalne zaštite, odnosno na razini vanbudžetskih fondova ovaj finansijski rezultat iznosi 62,4 miliona maraka.

Prihodi od poreza

– Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH prihvatila pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za oktobar i razdoblje od 1. januara do 31. oktobra 2022. U oktobru ove godine ukupna razina ostvarenja prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosio je 799,9 miliona maraka, što je za 13,4 posto više u usporedbi sa istim mjesecom prošle godine. Na razini kumulativa za deset mjeseci ove godine, ukupni prihodi po osnovu ovih kategorija iznosili su 7.732,8 miliona maraka i za 16,4 posto su veći u odnosu na isto razdoblje 2021. Pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod svake obuhvaćene kategorije prihoda, izuzev namjenske cestarine za izgradnju autocesta, te izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta, stoji u saopćenju.

Novi milioni za zdravstvene institucije

Vlada FBiH donijela Odluku o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru ‘Žurnog projekta za COVID-19 za BiH’, krajnjim korisnicima u FBiH.

Riječ je o stalnim sredstvima u ukupnom iznosu od 7.435.868,30 maraka, a kojima se prenosi nabavljena i isporučena oprema za 33 zdravstvene ustanove u FBiH.

Listom korisnika kojima se prenosi nabavljena i isporučena oprema obuhvaćeno je 10 domova zdravlja, i to Vareš, Bihać, Doboj Istok, Drvar, Ljubuški, Mostar, Orašje, Vitez, Zenica i Ljubuški. Na listi su i šest kantonalnih bolnica i to Goražde, Zenica, ‘Dr. Irfan Ljubijankić’ Bihać, ‘Dr. Safet Mujić’ Mostar, te ‘Dr. fra Mihovil Sučić’ Livno i Bolnica Orašje.

Također, projektom je obuhvaćeno i 10 općih bolnica u FBiH, a to su Hrvatska bolnica ‘Dr fra Mato Nikolic’ Nova Bila, zatim ‘Prim. dr. Abdulah Nakaš’ Sarajevo, kao i bolnice Bugojno, Gračanica, Jajce, Konjic, Sanski Most, Tešanj, te JU Bolnica Travnik i JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.

Tri klinička centra na koja se također prenosi nabavljena i isporučena oprema su Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Univerzitetski klinički centar Sarajevo i Univerzitetski klinički centar Tuzla. Na listi su i tri zavoda za javno zdravstvo, i to FBiH, SBŽ i PŽ, te Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH.

Kadrovska rješenja

Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, izmijenjeno je Rješenje o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH, te je kao predstavnik Federalnog ministarstva pravde u ovo tijelo imenovan Damir Šapina.

Također, izmijenjeno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, te je u ovu komisiju kao predstavnik Federalnog ministarstva pravde imenovan Irenko Matijević.

Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Zerina Konjhodžić (BH Telecom d.d. Sarajevo), Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo) i Halko Balavac (BH – Gas d.o.o. Sarajevo).

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrđen je tekst javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Izvor

Related Articles

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
%d bloggers like this: