vijesti

Komšić: Nasilje nad ženama i djevojčicama nije i ne smije biti problem pojedinca

Nasilje nad ženama i djevojčicama nije i ne smije biti problem pojedinca, rekao je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić povodom otvaranja Trećeg regionalnog foruma za sprečavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkan i Turskoj, održanog u online formatu.

“Drago mi je da je Bosna i Hercegovina domaćin ovog značajnog događaja koji organizuje UN WOMAN, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Evropskom unijom i Vijećem Evrope. Naša zemlja je kontinuirano posvećena aktivizmu protiv nasilja na rodnoj osnovi i u proteklom periodu je ostvarila značajan napredak u sprečavanju nasilja nad ženama i djevojčicama, te u postizanju ciljeva ravnopravnosti spolova. Bosna i Hercegovina je 2013. godine ratifikovala Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatiju kao Istanbulska konvencija”, rekao je Komšić.

Kako je kazao, od tada pa do danas Agencija za ravnopravnost spolova BiH kontinuirano radi na njenoj uspješnoj provedbi, te je organizovala i Prvu regionalnu konferenciju Vijeća Evrope inicirajući regionalnu saradnju za što uspješniju razmjenu iskustava i dobrih praksi.

Komšić je podsjetio da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na inicijativu Agencije za ravnopravnost spolova, 2019. godine uspostavilo Odbor za praćenje provedbe i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH, čiji je zadatak da prati, analizira i izvještava Vijeće ministara o stanju u vezi sa nasiljem nad ženama i nasiljem u porodici.

“Pored svih izazova sa kojima se susrećemo u Bosni i Hercegovini, kada je riječ o ovoj konvenciji, preduzet je niz reformi s ciljem usklađivanja zakonodavnog i institucionalnog okvira s ciljem efikasne borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, što nam je i obaveza koju smo preuzeli ratifikacijom pomenute konvencije. Preduzeti su značajni napori na osiguravanju općih usluga zaštite i podrške za žrtve nasilja, a relevantni zakoni i podzakonski akti se kontinuirano usklađuju sa standardima Istanbulske konvencije”, istakao je Komšić.

Prema njegovim riječima, saradnja Bosne i Hercegovine sa UN WOMАN otvorila je put ka sistemskom rješavanju pitanja rodno zasnovanog nasilja.

“Kontinuirana podrška koju nam pruža od velikog je značaja za Bosnu i Hercegovinu, kao i za nastavak dobre prakse i saradnje zemalja regije, te doprinos očuvanju mira i dobrih partnerskih odnosa. Mnogo je još posla pred nama, ali uvjeren sam da ćemo zajedno uspjeti. Od izuzetne je važnosti govoriti o ovoj temi s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima nad ženama u našem društvu”, naglasio je Komšić.

Poručio je da “nasilje nad ženama i djevojčicama nije i ne smije biti problem pojedinca”.

“Svi mi smo dužni prepoznati karakteristike i oblike nasilja u našem okruženju, te promptno djelovati kako ne bi došlo do kobnih posljedica. Predrasude sa kojima se susreće bosanskohercegovačko društvo, a vjerujem, i dosta drugih društava u regiji, ne smiju biti prepreka za dalji napredak i usklađivanje naših zakona i praksi sa međunarodnim standardima”, rekao je Komšić.

Smatra da pokreti kao što su “Nisam tražila/nisi sama” nam ukazuju na to da u našim društvima nasilje nad ženama i dalje prolazi neopaženo i nekažnjeno.

“Vrijeme je da reagujemo. Svi zajedno trebamo se zalagati za jednakost svih naših građanki i građana kroz afirmaciju vrijednosti demokratskog društva. Zato je ovaj vid razmjene i regionalne saradnje dobar primjer kako da ukažemo na sve izazove sa kojima se suočavamo, da pokažemo dobre primjere prevazilaženja tih izazova i učimo jedni od drugih”, kazao je Komšić.

Uvjeren je da će održavanje ovog regionalnog foruma doprinijeti još većoj motivaciji, novim saznanjima i partnerstvima u borbi protiv nasilja i diskriminacije nad ženama i djevojčicama u regiji.
Izvor

Show More

Leave a Reply

Back to top button