povijest

Na današnji dan oslobođeno brdo Žuč, u oružanim sukobima sa agresorom ubijen Vinko Šamarlić

Bitka na Žuči bila je jedna od ključnih za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine

Na današnji dan 8. juna 1992. godine, desila se jedna od najznačajnijih bitaka za odbranu Sarajeva. Branioci su u žestokom okršaju sa agresorskim jedinicama na brdu Žuč, oslobodili Vrh Orlić i širi lokalitet prema Volujku i Krstacu, te naseljima Smiljević i Zabrđe. Ovom pobjedom branilaca Republike Bosne i Hercegovine, potvrđeni su rezultati ranije „Pofalićke bitke“, te je osigurana i učvršćena komunikacija sa braniocima koji su se nalazili na području Vogošće, odnosno naselja Ugorsko, Bušće i Kobilja Glava. Bitka na Žuči bila je jedna od ključnih za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ovom pobjedom, osujećena je namjera agresora da se glavni grad Bosne i Hercegovine podijeli na dva dijela. U ovoj akciji jedinica učestvovale su tri jedinice iz tri sarajevske općine, Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća.

Borbena djelovanja počela su u 5:00. Pravci napada bili su plato Žuč sa kotom Orlić, Kobilja Glava i Poljine, Kromolj i Orlovac, Gazin Han i Obhodža, Vidikovac (Trebević) i Vraca. Cilj operacije Armije Republike Bosne i Hercegovine bio je proboj iz okruženja i spajanje sa snagama koji su se nalazili sa druge strane gradskog obruča. Plan za izvođenje operacije donio je načelnik Štaba Vrhovne komande AR BiH Sefer Halilović, a jedinicama je komandovao Mustafa Hajrulahović-Talijan. Armija Republike Bosne i Hercegovine izvršila je proboj srpskih linija oko Sarajeva na svim pravcima napada Kromolj, Trebević, Vraca, Žuč. Tom prilikom zaplijenjene su značajne količine naoružanja i municije, vojne opreme i sanitetskog materijala.
Izvor

Show More

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button