svijetvijesti

Hrvatska: Između dva popisa 413.056 osoba manje

Prema Popisu 2021., Hrvatska ima 3.871.833 stanovnika.

Hrvatski zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa 2021. o ukupnom stanovništvu prema polu i starosti, te prema narodnosti, vjeri, državljanstvu i maternjem jeziku.

Prema Popisu 2021., Hrvatska ima 3.871.833 stanovnika, od čega 1.865.129 muškaraca (48,17%) i 2.006.704 žena (51,83%). U odnosu na Popis 2011., broj stanovnika smanjio se za 413.056 osoba ili 9,64%.

U svim županijama smanjen je ukupan broj stanovnika te je najveći relativni pad broja stanovnika prisutan u Vukovarsko-srijemskoj županiji (20,28%), prenosi Hrvatska radio-televizija (HRT).

Udio stanovništva u dobi od 0 do 14 godina iznosi 14,27%, a udio stanovništva u dobi od 65 i više godina iznosi 22,45%.

Rezultati Popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba ima 3,20%, Bošnjaka 0,62%, Roma 0,46%, Italijana 0,36% i Albanaca 0,36%, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0,30%.

Udio osoba koje su se regionalno izjasnile iznosi 0,33%, a osoba koje se nijesu željele izjasniti iznosi 0,58%.

Prema vjerskoj pripadnosti, katolika je 78,97%, pravoslavaca 3,32%, muslimana 1,32%, osoba koje nisu vjernici i ateista ima 4,71%, dok se 1,72% osoba nije željelo izjasniti na pitanje o vjeri.

Prema maternjem jeziku, 95,25% osoba izjasnilo se da im je maternji jezik hrvatski, a 1,16% osoba izjasnilo se da im je maternji jezik srpski. Udio osoba s nekim drugim maternjim jezikom pojedinačno je manji od 1,00%.

Od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske njih 99,24% ima hrvatsko državljanstvo, dok je stranih državljana 0,74% ili 28.784, prenosi RTCG.

Related Articles

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
%d bloggers like this: