کریستین اشمیت، نماینده عالی جامعه بین المللی در بوسنی و هرزگوین

دکمه بازگشت به بالا