povijest

Borba za palestinsku državu

Pod vođstvom lidera pokreta “Al Fatah” Yassera Arafata 1. januara 1965. godine formirana je Palestinska oslobodilačka organizacija

Politička organizacija “Al Fatah” predstavlja zapravo najstariju političku organizaciju unutar Palestine, a donedavno i najbrojniju organizaciju u Palestinskom zakonodavnom vijeću koje obuhvata sve stranke s oba područja palestinskih teritorija.

“Al Fatah” je osnovan 1959. godine kao politički pokret pod punim nazivom “Palestinski nacionalni oslobodilački pokret”. Pokret je osnovala palestinska dijaspora u Kuvajtu nakon prvog arapsko-izraelskog rata koji se dogodio 1948. godine, a što Palestinci obilježavaju kao Nakbu – period kada je započelo etničko čišćenje Palestinaca s područja današnje izraelske države.

Osnivači pokreta kasnije su postali velika politička imena, a između ostalog ovaj pokret su osnovali Yasser Arafat, Salah Khalaf, Khalil al-Wazir te Khaled Yashruti.

Cilj pokreta je od samog početka bio oslobađanje palestinskih teritorija od izraelske okupacije, a sama ideološka pozadina pokreta bila je sekularna.

Već od početka šezdesetih godina Fatah počinje političku, a njegovo militantno krilo i oružanu borbu protiv Izraela, koja je većinom vođena s teritorija susjednih država koje su u tom trenutku pružale podršku palestinskoj ideji za oslobađanje.

Tokom Šestodnevnog rata 1967. godine Fatah se definirao kao najjača palestinska stranka unutar Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) – pokreta koji je stvoren 1965. kako bi zastupao interese Palestine u pregovorima s Izraelom, ali i u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama.

Međutim, uprkos naporima Fataha da održi vojne aktivnosti usmjerene protiv Izraela, situacija se nakon 1967. godine znatno okrenula u korist Izraela, što je natjeralo i Fatah na promjenu politike i pristupa kada je riječ o izraelsko-palestinskim pregovorima.

Zbog toga se početkom devedesetih godina PLO službeno i odrekao oružane borbe protiv Izraela te su njegovi predstavnici, uključujući i Yassera Arafata, potpisali niz rezolucija i mirovnih sporazuma koji su doveli do stvaranja Palestinskog samoupravnog tijela koje je trebalo voditi do konačne neovisnosti Palestine kao države.

Politika Fataha, koja se od oružane borbe okrenula političkim i drugim manje nasilnim metodama pregovora s Izraelom, u suštini je dovela do stvaranja pokreta “Hamas”, koji će kasnije postati gospodar palestinske političke scene.
Izvor

Show More

Leave a Reply

Back to top button