historija-i-kulturakniževnostreligija

Ašura i ustanak imama Hoseina za islam

10. Muharrema obilježava se šehadet imama Huseina i 72 njegova druga od strane jezidske vlade, dan kada je Islam spašen od pretvaranja u vladu laži, zločina i pronevjera.

Ali Šariati

Sada su šehidi mrtvi, a mi mrtvi smo živi. Šehidi su govorili svoje riječi, a mi gluvi smo njihova publika, oni koji su imali drskosti da izaberu smrt – kada nisu mogli preživjeti – otišli su, a mi smo ostali bestidni, ostali smo stotinama godina. I ispravno je da nam se svijet smije, da plačemo za Husejnom (a.s.) i Zejnebom (s.a.), manifestacijama života i časti, a ovo je još jedno ugnjetavanje u historiji koje mi, nijemi, ožalošćeni i ožalošćeni oni dragi da budu
Danas su mučenici svojom krvlju ostavili svoju poruku i seli okrenuti prema nama na zemlji, da pozovu čuvare istorije da ustanu. U našoj kulturi, u našoj religiji, u našoj historiji, šiizmu, najdragocjenijim draguljima koje je čovječanstvo stvorilo, najživotvornijim supstancama koje daju život i pulsiranje historiji, i najbožnijim lekcijama koje podučavaju ljude koje mogu doseći “Boga „Leži uzvodno, a naslijeđe svih ovih dragocjenih božanskih fondova palo je u ruke nas, prljavih i poniženih.
Mi smo nasljednici najdražih trustova koji su obezbjeđeni džihadom i šehidstvom i velikim ljudskim vrijednostima u historiji islama, i mi smo baštinici svega toga, i odgovorni smo za izgradnju vlastite nacije, da bude primjer čovječanstvu. Imm Huseinova govor  je upućena nama. Odgovorni smo za izgradnju uzorne nacije sa ovim dragim naslijeđem naših šehida, mudžahida, imama, vođa, vjere i knjiga, tako da možemo biti svjedoci i šehidi za ljude svijeta, a Poslanik savs će biti primjer i mučenik za nas.
Odgovorni smo za tako tešku misiju, misiju života i života i davanja pokreta čovječanstvu, da smo bespomoćni u svakodnevnom životu!
Bože! Kakva je ovo mudrost? A mi, koji smo utopljeni u prljavštini i blatu našeg svakodnevnog životinjskog života, treba da oplakujemo i oplakujemo muškarce, žene i djecu koji su zabilježili svoje svjedočanstvo i svoje prisustvo u istoriji i pred Bogom i pred slobodom zauvijek u Kerbeli . O Bože, kakvo je ovo ugnjetavanje porodice Husein?
Sada su šehidi završili svoj posao. I plačemo na večeri stranaca, i najavljujemo njen kraj i vidimo kako smo u društvu vapaja za Husejnom a.s., i ljubavi prema Husejnu a.s., solidarni smo sa Jezidom? Želio je da se ova priča završi. Sada su šehidi završili svoj posao i utihnuli, svi su, svaki od njih, dobro odigrali svoju ulogu. Učitelj, mujezin, stara, mlada, stara, mala, žena, sluga, gospodin, aristokrata i dijete, svaki kao predstavnik i kao primjer i pouka svoj djeci i svim starcima i svim ženama, i svima starcima i svim mališanima! Izabrali su smrt tako lepu i sa toliko života.
Ovi su uradili dve stvari, ovi šehidi su uradili dve stvari danas, od deteta Huseina (a.s.) njegovom bratu, i od sebe svome robu, i od onog učača Kur'ana do tog učitelja dece Kufe, do onoga mujezin, tom rođaku ili strancu.. I do tog plemenitog, velikog i dostojanstvenog čovjeka u svojoj zajednici i do tog čovjeka oslobođenog svakog društvenog ponosa, svi su stali pred mučeništvo u bratstvu da pouče sve muškarce, žene, djecu i sva stara i mlada istorija kako treba da žive ako mogu – i kako da umru – ako ne mogu.
Ovi mučenici su učinili i drugu stvar: svjedočili su svojom krvlju – ne svojim riječima – svjedočili su na sudu ljudske istorije. svaki predstavlja svoj ceh. Svjedočili su da u jedinstvenom sistemu koji vlada ljudskom istorijom – sistemu koji koristi politiku, ekonomiju, religiju, umjetnost, filozofiju, misao, osjećaje, moral i ljudskost kao oruđe kako bi ljude učinio žrtvama svojih želja, usporiti i učiniti sve osnova za vladavinu okrutnosti i zločina – sve grupe ljudi i sve ljudske vrijednosti su osuđene.
Postoji jedan vladar nad cijelom istorijom, postoji tiranin koji vlada istorijom, postoji dželat koji pravi mučenike, a kroz istoriju su mnoga djeca bila žrtve ovog dželata, a mnoge žene su umrle pod bičevima ovog dželata koji vlada istorijom, i po cenu mnogo krvi, naselili su jasle i bilo je mnogo gladi, ropstva i masakra u istoriji žena i dece, muškaraca i heroja i robova i učitelja, u svim vremenima i svim generacijama .
A sada je Hosein (AS) došao svim svojim bićem da svedoči na sudu istorije, pored Eufrata: da
svedoči za dobrobit svih potlačenih istorije.
da svedoči u korist osuđenika ovog dželata vladajuće istorije.
Posvjedočite kako je ovaj nasmijani dželat jeo mozak mladima kroz istoriju.Svjedočite sa Ali Akbarom (AS)!
I da svjedoči kako heroji umiru u kriminalnom sistemu i u kriminalnim sistemima. da svedoči sam sa sobom!
I da posvjedočim da su u sistemu koji upravlja istorijom, kako su žene trebale da izaberu da budu zarobljenike i da budu sud harema, ili da su trebale ostati slobodne, trebale su biti vođe zarobljenika i preživjelih šehida, sa Zainabashom!
I da posvjedoči da u sistemu okrutnosti i zločina okrutni dželat nije poštedio ni dojenčad istorije. Sa svojim detetom!
A Husein (AS) je došao svim svojim bićem da svjedoči na sudu za zločine u historiji za dobrobit onih koji nikada nisu imali nikakvo svjedočenje u njihovu korist i umrli su tihi i bespomoćni. Sada je suđenje završeno i mučeništvo Huseina (a.s.) i svih njegovih najmilijih i cjelokupno njegovo postojanje ispunili su svoju veliku božansku misiju sa najboljom mogućnošću koja mu je dostupna osim Boga.
Prijatelji!
U ovom šiizmu, koji je sada postao onakav kakav mi vidimo, i ko hoće da priča o pravom šiizmu koji ključa i budi, pred neprijateljem ga žrtvuju rukom prijatelja, velike pouke i velike poruke, i mnogo plijena i velike vrijednosti.A božanstvo i dragi kapitali i životvorni duhovi leže u društvu, naciji, rasi i istoriji. Mučeništvo je jedno od najboljih i najživotvornijih dobara u istoriji šiizma. Pošto smo, prema Dželalu, “zaboravili tradiciju mučeništva, a šehide smo sahranili, natjerali smo crnu smrt” i pošto smo bili u mjestu Shia Ali (AS) i pošto smo bili u mjestu Shia Hussein (AS) A biti Shia Zeinab (savs) znači “slijediti šehide”, “naše žene i muškarci” su oplakivali šehide i to je to, ostali smo u vječnoj žalosti! Kako su pametno promijenili poruku Huseina (a.s.) i njegovih velikih, dragih i besmrtnih drugova, poruku upućenu svim ljudima.
Husejn (a.s.) viče – nakon što je vidio sve svoje najmilije u krvi i ne vidio ništa osim neprijatelja, zlobnika i pljačkaša pred sobom – viče: “Ima li neko ko će mi pomoći i osvetiti se?” “Jesam li ja Nasser Yensrani?” Zar ne zna da nema ko da mu pomogne i da se osveti? Ovo pitanje je pitanje buduće istorije čovečanstva i ovo je pitanje budućnosti i svih nas. I ovo pitanje izražava očekivanje Huseina (AS) od njegovih ljubavnika i najavljuje njegov mučenički poziv svima koji žele poštovanje i veličinu za šehide.
Ali mi smo ućutkali ovaj poziv, ovo očekivanje pomoći od njega, ovu Husejnu (a.s.) poruku – da “Šiji žele” iu svakoj eri i svakoj generaciji, Šiiti zahtevaju, kao što smo rekli ljudima da Husein (a.s.) želi suze Želi da plače i ništa drugo, nema druge poruke. On je mrtav i trebaju mu ožalošćeni, a ne svjedok mučenik prisutan svuda i stalno i “sljedbenik”.

Mengenang Sayyidina Husein Gugur Dalam Tragedi Karbala
Da, to su nam rekli i ponavljaju! Svaka revolucija ima dva lica: prvo lice: krv, drugo lice: poruku.
A oni koji se podvrgnu bilo kakvom poniženju da bi preživjeli su tihi i prljavi mrtvi historije, i vidjeti jesu li oni koji su velikodušno došli u njihovu klaonicu sa Hussainom (AS) i izabrali svoju smrt, dok je za njih postojalo stotine dostojanstvenih utočišta da ostanu., a postojale su stotine šerijatskih i vjerskih opravdanja za njihov opstanak, nisu opravdali i protumačili i umrli su, jesu li živi? Da li su oni koji su se predali poniženju i poniznosti napuštanja Huseina (a.s.) i toleriranja Jezida? Koji su još živi? Svako ne vidi biti živ samo u pokretnom oku, on vidi i osjeća životnost i svjedočenje Huseina (AS) svim svojim bićem, i vidi smrt onih koji su se podvrgli poniženju da bi ostali živi.
Oni su pokazali, šehid pokazuje i poučava i šalje poruku da su pred ugnjetavanjem, o oni koji misle: “Nesposobnost opravdava džihad”, i o oni koji kažu: “Pobjeda nad neprijateljem se postiže kada je neprijatelj savladan.” “, Ne! Šehid je osoba koja, u doba nesposobnosti da savlada, svojom smrću pobjeđuje neprijatelja, a ako ne ubije svog neprijatelja, osramoti ga.
A mučenik je srce istorije, kao što srce daje udove, krv, vitalnost i život suvim venama. Društvo koje umire, društvo čija su djeca izgubila vjeru u sebe i društvo koje je uhvaćeno u postepenu smrt, društvo koje se predalo, društvo koje je zaboravilo osjećaj odgovornosti i društvo koje vjeruje u Njega izgubio ljudskost, i istoriju koja je preživjela život, kretanje, kretanje i rođenje, mučenik, kao srce, predaje svoju krv suhim mrtvim udovima ovog društva, a najveće čudo njegovog mučeništva je da generacije, On sebi daje novu vjeru.Mučenik je prisutan i uvijek vječan. koji je odsutan
Husein (AS) nam je dao veću lekciju iz svog šehadeta, a to je da ostavimo hadž napola završen i idemo ka šehadetu. hadž da su se svi njegovi prethodnici, njegovi preci, njegov djed i otac borili za oživljavanje ove tradicije. On napušta ovaj hadž napola završen i bira šehadet, ne završava ceremoniju hadža da bi naučio sve hodočasnike istorije, one koji se mole u historiji i one koji vjeruju u Abrahamov sunnet, da ako nema imama , ako nema vođstva, ako nema cilja, ako Husejn (a.s.) Ako nije, i ako je Jezid, obilazak Božije kuće je jednako kući idola. U tom trenutku kada je Husejn (a.s.) napustio hadž napola završen i otpevao Kerbelu, oni koji su nastavili obilazak, čak i u Husejnovom odsustvu, jednaki su onima koji su u isto vreme obilazili oko Zelene palate Muavije, jer je šehid koji nije voljan da bude prisutan u svim scenama ispravnog i neispravnog, u svim džihadima između nepravde i pravde, on je prisutan, želi da svojim prisustvom prenese ovu poruku svim ljudima da kada niste na sceni, kada ste odsutan sa scene ispravnog i pogrešnog svog vremena, budite gdje god želite! Kada niste na sceni istine i laži, kada niste svjedok svojih godina i mučenik istine i laži svog društva, gdje god želite da budete, da li stojite na molitvi ili sjedite i pijete vino, oboje su isti.
Svjedočenje je “prisustvo na sceni ispravnog i pogrešnog uvijek u istoriji”. A odsustvo?! Oni koji su ostavili Hussaina (AS) samog i bili odsutni iz prisustva i učešća i mučeništva, svi su jedni drugima jednaki, sva trojica su jedno:
Bilo oni koji su Husejna (a.s.) ostavili samog da bude oruđe u rukama Jezida i njegovog plaćenika, ili oni koji su se uvukli u zabačeni kutak ibadeta na nebu i ostavili Huseina (a.s.) samog sa slobodom i sigurnošću i od bol u desnici I odbacili su laž i klanjali se Bogu u uglovima oltara i uglovima kuća, a oni koji su bili zastrašeni silom i šutjeli. Jer gdje god da je prisutan Husein (a.s.) – i u svakom vijeku i eri Husejn (a.s.) je prisutan – svako ko nije na njegovoj sceni, gdje god da je, jedno je, vjernik i nevjernik, duša i asketa, jedno su. Ovo je značenje ovog principa šiizma da prihvatanje bilo koje akcije znači da vrijednost bilo koje akcije ovisi o imamatu, vodstvu i starateljstvu! Ako ga nema, sve je besmisleno i vidimo da jeste.A sada je Hosein najavio svoje prisustvo u svim epohama i pred svim generacijama, u svim ratovima i u svim džihadima, u svim prizorima zemlje i vremena, umro je u Kerbeli da se pošalje svim generacijama i epohama.
Da, svaka revolucija ima dva lica; Krv i poruka! Husejn (a.s.) i njegovi drugovi su danas izvršili prvu misiju, misiju krvi, druga misija je misija poruke. To je donijeti poruku mučeništva do ušiju svijeta. Izražajni jezik uzavrele krvi i tihih tijela je biti među mrtvima u pokretu. Misija poruke počinje večeras. Ova misija je na nježnim ramenima žene, “Zejneb” (a.s.)! Žena čija se muškost naučila viteštvu! A misija Zejneba (savs) je teža i teža od misije njenog brata.

Shia Muslims hold rituals to mark Karbala tragedy - IRNA English
Oni koji imaju hrabrosti da izaberu svoju smrt samo su napravili veliki izbor, ali je zadatak onih koji prežive nakon toga težak i težak. A Zainab je ostavljena, karavan zarobljenika je prati, opis neprijatelja, do horizonta, pred njom, i misija da prenese bratovu poruku na svojim ramenima, ona ulazi u grad, vraća se iz pozornici, ostavljajući za sobom one crvene vrtove mučeništva i miris crvenog cvijeća na njenoj košulji.Ušao je u grad zločina, u prijestolnicu moći, u prijestolnicu ugnjetavanja i egzekucije, miran, pobjednički, pun časti, nad moći i okrutnosti, nad robovima plaćenicima, i krvnicima i robovima kolonijalizma i tiranije, on viče: “Hvala Bogu koji je dao toliko dostojanstva i časti našoj porodici: čast proroštva, čast mučeništva…”
Zainab je preuzela misija prenošenja poruke živih, ali tihih mučenika, kako slijedi :Nakon šehida, on je ostavljen i on je taj koji treba da bude jezik onima kojima je dželatova oštrica otela jezike. Ako jedna krv nema poruku, ostaje nijema u istoriji, a ako jedna krv ne ostavi svoju poruku svim naraštajima, dželat je zatočio mučenika u ogradu jedne ere i vremena. Ako Zejnab ne ponovi poruku Kerbele istoriji, Kerbela će ostati u istoriji, a onima kojima je ova poruka potrebna biće je lišena, a oni koji govore svojom krvlju, svim generacijama, niko neće čuti. Zainabina misija je teška i teška. Zejnabina misija je poruka svim ljudima, svima onima koji plaču zbog Husejnove (a.s.) smrti i svima onima koji su pokorili svoje glave u pokornosti i vjeri na Husejnovom pragu, i svima onima koji slijede Husejnovu (a.s.) poruku da “život ne postoji ništa osim vjerovanja i džihada” oni priznaju; Zainabina poruka njima je da:
„O svi! Vi koji ste povezani sa ovom porodicom i vi koji vjerujete u Muhamedovu poruku, birajte sami! U svakoj eri, u svakoj generaciji i u svakoj zemlji u koju dođete, slušajte poruku mučenika iz Kerbele, slušajte šta su rekli: oni koji mogu dobro živjeti mogu dobro i umrijeti. Reci, o svi oni koji vjeruju u poruku monoteizma, u poruku Kur'ana, i na put Alije (AS) i njegove porodice, poruka naše porodice vama, o svi oni koji dolaze poslije nas, je da je ovo porodica koja je i dobra umjetnost.Umrijeti jer svako umire kako zivi. I njegova je poruka cijelom čovječanstvu da ako imate vjeru, “vjeru” i ako nemate “slobodu” – ljudsku slobodu – on je na vas stavio odgovornost kao religioznu osobu, ili slobodnu osobu, svjedoka vašeg vremena i mučenik dobrog i nepravednog koje je uključeno u svoje doba, neka bude da su naši mučenici posmatrači, svjesni, živi i uvijek prisutni i primjeri su djelovanja i uzori i svjedoci istine i laži i ljudske istorije i sudbina.
I mučenik, odnosno u svim ovim značenjima.
Svaka revolucija ima dva lica: krv i poruku
, i svako ko je izabrao odgovornost prihvatanja istine, i svako ko zna šta znači odgovornost biti šiit, šta znači odgovornost biti slobodno ljudsko biće, mora da zna da u bitka je uvek istorija i uvek vreme i svuda Zemlja – gde su sve scene Kerbela, i svi meseci Muharrema i svi dani Ašure – mora izabrati: ili krv, ili poruku, ili biti Husein ili Zainab, ili umrijeti ovako, ili ostati ovako. Ako ne želi da bude odsutan sa lica mesta. Izvinjavam se, u svakom slucaju, vrijeme je proslo i nema vise vremena, a ima se o cemu pricati, a kako mozemo pricati o takvom cudu koje je Husein napravio u ljudskoj istoriji i koje je Zainab platila u jednom susretu ? Ono što sam htio reći je detaljan hadis koji iznosim u ovoj knjizi kao Zejnebinu poruku, “nakon šehadeta”, koja:
“Oni koji su otišli uradili su nešto kao Hoseini, a oni koji su ostali neka urade nešto kao Zainabi, inače su Jezidi”!

 

َAli Shariati Mazinani (2. decembar 1934 – 29. jun 1976), poznat kao dr. Ali Shariati , bio je profesor istorije, govornik, pisac, islamolog , sociolog i religijski istraživač iz Irana. Bio je jedan od vjerskih i političkih boraca i aktivista i jedan od teoretičara Islamske revolucije Irana .  Šerijati je predstavio novi pristup historiji i sociologiji islama. Povratak pravom i revolucionarnom šiizmu smatrao je silom za ostvarivanje socijalne pravde . Pored uticaja na iransku revoluciju , Šarijati je takođe poznat po svom radu na oživljavanju religije i tradicije u društvu i govoru protiv monarhije Pahlavija. Od revolucije održane su mnoge ceremonije u njegovo sjećanje, 

Related Articles

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
%d bloggers like this: