vijesti

Ademović: Iza opstrukcije ANUBiH krije se klasični etnonacionalizam i negiranje države i njenih institucija

Advokat Nedim Ademović, pravni zastupnik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kojoj Ministarstvo pravde BiH nije dozvolilo upis u državni Registar pravnih lica, za Faktor je objasnio u čemu je problem.

 Ustavni sud BiH je donio Odluku kojom je utvrdio da je povrijeđen princip pravne države i princip kontinuiteta pravnih propisa iz Ustava BiH zbog činjenice da je Akademiji nauka i umjetnosti BiH uskraćena registracija. Naloženo je Ministarstvu pravde BiH da donese odluku u duhu pravnog shvatanja Ustavnog suda BiH. Ministarstvo pravde BiH je, nažalost, suprotno obrazloženju Ustavnog suda BiH odbilo zahtjev Akademije. Time je ostala još jedna Odluka Ustavnog suda BiH neizvršena – kaže Ademović.

ANUBiH već skoro deceniju vodi borbu za uvođenje u Registar.

– Akademija nauka i umjetnosti BiH već osam godina vodi pravnu bitku da bude priznata kao državna institucija. Podsjećam, znatno prije Dejtonskog mirovnog sporazuma, ANUBiH je osnovana direktno na osnovu jednog posebnog zakona, donijetog isključivo za ovu instituciju. Nažalost, države inistitucije, posebno Ministarstvo pravde BiH godinama opstruiše da ANUBiH zaživi u punom kapacitetu kao institucija. I sada, nakon veoma jasne Odluke Ustavnog suda BiH, vrši se i dalje opstrukcija – objašnjava Ademović.

– Ova opstrukcija, posebno zbog činjenice da neizvršenje odluka Ustavnog suda BIH predstavlja krivično djelo, poprima klasične oblike neustavnog i nezakonitog djelovanja. Iza ove opstrukcije krije se klasični etnonacionalizam i negiranje države i njenih institucija, kao i segment koji ukazuje na kontinuitet pravnog postojanja BiH.

Naravno, mi ćemo tražiti od Ustavnog suda BiH da utvrdi da njegova odluka nije suštinski, već samo formalno izvršena, kao što ćemo nastaviti našu pravnu bitku dok se ovaj slučaj ne završi na jedini mogući način, u skladu sa konačnom i obavezujućom Odlukom Ustavnog suda BiH, a to je uvrštavanje Akademije kao državne institucije sa svim benefitima koje taj status nosi sa sobom – poručio je Ademović.

Izvor

Show More

Leave a Reply

Back to top button