Uncategorized @bsBosna i Hercegovina

چرا قلیان در سارایوو اینقدر محبوب است؟

همین چند وقت پیش نخست وزیر کانتون سارایوو روزهای دوشنبه چهارشنبه جمعه و یکشنبه را روزهای مخصوص کشیدن قلیان اعلام کرده بود در حال حاضر قلیان در بین جوانان سارایوو در حال تبدیل شدن به یک اعتیاد ارزان است قلیان که به خاطر نیكوتین شدید که باعث بیماری های ریوی در بین جوانان در سراسر جهان شده است و متأسفانه همه گیری و ممنوعیت استفاده از قلیان در این سال های اخیر نیز سرعت این منحنی را كاهش نداده است

برای یک تحقیق جوانان به این سوال پاسخ دادند: چرا قلیان در سارایوو اینقدر محبوب است؟
همین چند وقت پیش نخست وزیر کانتون سارایوو روزهای دوشنبه چهارشنبه جمعه و یکشنبه را روزهای مخصوص کشیدن قلیان اعلام کرده بود در حال حاضر قلیان در بین جوانان سارایوو در حال تبدیل شدن به یک اعتیاد ارزان است قلیان که به خاطر نیكوتین شدید که باعث بیماری های ریوی در بین جوانان در سراسر جهان شده است و متأسفانه همه گیری و ممنوعیت استفاده از قلیان در این سال های اخیر نیز سرعت این منحنی را كاهش نداده است.
به منظور تجزیه و تحلیل آگاهی جوانان از قلیان ، انجمن پیشگیری از اعتیاد NARKO-NE سارایوو یک مطالعه تحقیقی را در کانتون سارایوو بر روی نمونه ای از 435 کودک و جوان 13 تا 21 ساله در مورد روند استفاده از قلیان انجام داد.
3/36درصد از پاسخ دهندگان قلیان را امتحان کردند و 44/85 درصد از کسانی که قلیان را امتحان کردند برای اولین بار قلیان کشیده اند

بیش از 50 درصد آنها فقط بین 13 تا 15 سال داشتند ، به این معنی که آنها کودکان دبستانی بودند. انجمن NARKO-NE به منظور آگاه سازی مردم و به ویژه جوانان از تأثیرات مضر قلیان ، در گذشته یک کمپین رسانه ای در شبکه های اجتماعی انجام داده و نتایج تحقیقات را ارتقا داده است.
در نتیجه این تحقیق نشان می دهد که علی رغم تمام تلاش ها برای اشاره به مضر بودن مصرف قلیان ، جوانان هنوز از آگاهی کافی برخوردار نیستند و لازم است دائماً در مورد مضر بودن و پیامدهای مصرف صحبت شود .

Show More

Leave a Reply

Back to top button