یازده نسل کشی علیه بوشنیاکها

This post is also available in: فارسی (Persian)

مصطفی اسپاهیچ
روحانی ، پژوهشگر و نویسنده بوسنیایی

نخستین نسل کشی بوشنیاکها ) مسلمانان متطقه یوگسلاوی ) 584 سال پس از اولین جنگ صلیبی رخ داد و از 1683 تا 1699 ادامه داشت. این نخستین نسل کشی و اولین فاجعه واقعی ، بزرگ و جمعی علیه مسلمانان در طول و بعد از جنگ بزرگ وین بین امپراتوری عثمانی و اتریش رخ داد . عثمانی ها در آن جنگ تمام دارایی و قدرت خود را در مجارستان ، اسلاوونیا ، لیکا ، کرباوا ، دالماتسیا و بوکا کوتورسکا از دست دادند ، تمام مسلمانانی که نتوانستند از مرزهای ایالت بوسنا به مناطق دیگر جنوب ساوا و دانوب به موقع عقب نشینی کنند. خیلی سریع ، مانند مسلمانان اسپانیا دو قرن پیش ، کشته ، اخراج ، جذب و به زور دین خود را به مسیحیت کاتولیک تغییر دادند. کلیسای کاتویک پشت این اقدامات قرار داشت . کلیسا معتقد بود هیچ راه نجات دیگری در خارج از کلیسا وجود ندارد و نجات فقط در درون اوست . در این شکست عثمانی ها ، تمامی آثار و ابنیه اسلامی در خاک مجارستان ، اسلاوونیا ، لیکا ، اودبینا ، کرباوا ، دالماتسیا و بوکا کوتورسکا از بین رفت. آنچه در این مناطق که شامل کرواسی و مجارستان کنونی می شود ، تنها نامهایی تاریخی باقی مانده ازین دوران تلخ بعد از 1683 است. در شکست عثمانی ها در جنگ وین و عقب نشینی آنها ، مسلمانان ساکن کرواسی و مجارستان و بخشی از بوسنی قربانی این شکست بودند. رفتار اتریشی ها و کلیسای کاتولیک با مسلمانها سخت بود یا باید به کاتولیسم می گرویدند و یا این که کشته و یا ناگزیر به فرار از خانه و کاشانه خود بودند.
بایگانی های فرانسیس کن در دالماتسیا ، اسلاوونیا و لید اطلاعات دقیق ، واضح و غیرقابل انکار درباره نخستین نسل کشی علیه مسلمانان ، به ویژه در مورد غسل تعمید اجباری مسلمانها ارائه می دهند. وجود نامهای مختلف از جمله هاجیچی ، بوشنیاک ، اسپاهیچ و غیره یادگار دوران زندگی مسلمانها در این مناطق است.
دومین نسل کشی مسلمانان در اوایل قرن 18 ، دقیقاً در 1711 در آستانه شب کریسمس و در پی ” تعقیب ترکها” در مونته نگرو رخ داد. در آن شب 1000 نفر از مسلمانان ساکن منطقه “مونته نگرو قدیمی” کشته شدند. این تعداد در چهار ناحیه با مرکزیت چتینیا زندگی می کردند . عامل اصلی نسل کشی دوم علیه مسلمانان کلسیای ارتدوکس صرب بود. در آستانه شب کریسمس برنامه ای در کلیسای گورسکی وینتسا به این مناسبت برگزار شد و در آن نیگوش ، شاعر و کشیش شعر حماسه ای را برای حضار مبنی بر ضرورت نسل کشی مسلمانها در صربستان ، سنجاک ، مونته نگرو و بوسنی و هرزگوین خواند. تمامی انگیزه های حاوی شعر نیگوش در این مراسم بعدها الهام بخش جنایتکاران ارتدوکس در این مناطق گردید.
سومین نسل کشی علیه مسلمانان ، بین سالهای 1804 تا 1820 به عنوان نتیجه نخستین و دومین شورش صربها علیه حکومت عثمانی رخ داد. این نسل کشی را مورخ و دیپلمات صربی استویان نواکویچ به عنوان ” پاکسازی ترکها – مسلمانها ازمردم ” ثبت کرده است. در کنار دومین نسل کشی که کلیسای ارتدوکس نقش مهمی در آن بازی می کند ، در سومین نسل کشی مورخان ، سیاستمداران و شعرایی حمایت خود را ازین واقعه اعلام می کنند.
چهارمین نسل کشی علیه بوشنیاکها در سالهای بین 1868 – 1830 به دنبال نتیجه خط شریف ( فرمان سلطان عثمانی ) از سال 1830 و ضمیمه این فرمان از 1833رخ داد. با این فرمان صربستان دارای خودمختاری در چارچوب حکومت عثمانی شد. در این زمان تمامی بوشنیاکها از بلگراد ، سوکولو و ساباتس اخراج شدند. تمامی مسلمانان اخراجی در بوسنا در مناطقی چون دونی و گورنی عزیزا ، بوسنانسکی شاماتس و اوراشیه ( در حاشیه مرزی با صربستان و کرواسی ) ساکن شدند.
پنجمین نسل کشی بر بوشنیاکها بعد از کنگره برلین 1878 رخ داد. بر اساس توافقات کنگره برلین ، مناطق خومختار صربستان و مونته نگرو مستقل می شوند و مناطق حاکمیت خود را گسترش می دهند. صربستان قلمرو خود را در کوهستانها ، جلگه ها و مناطق جنوبی تر گسترش می دهد و مونته نگرو در منطقه هرزگوین ( بخشی از ایالت بوسنا). هر چند صربستان و مونته نگرو در کنگره برلین بر آزادی دینی مسلمانها ضمانت دادند ولی این وفای صربها دروغین بود. مسلمانها در مناطق بلگراد ، ساباتس ، اوژیچه ، سوکولو ، نیش ، پیروت و ورانی کشته و آواره شدند و تمامی بناها و آثار دینی مسلمانها تخریب شد.

ششمین نسل کشی بوشنیاکها نتیجه اشغال بوسنی توسط امپراطوری اتریش – مجارستان در سال 1878 بود. بوشنیاکها در طی جریان اشغال شروع به هجرت ازین مناطق به سمت سنجاک و مقدونیه کردند. در این مناطق هنوز ارتش عثمانی حضور داشت. این روند مهاجرت چنان بود که منجر به کاهش جمعیت مسلمانها در مناطق مختلف بوسنی شد. مورخان بر این باورند در بین سالهای 1879 تا1910 هفت درصد از جمعیت مسلماننها در ایالت بوسنا ( بوشنیالیک ) کاسته شد.
هفتمین نسل کشی بر مسلمانان بوشناک در منطقه سنجاک مونته نگرو رخ داد. در این زمان مسلمانها ناگزیر به تغییر اجباری و دسته جمعی دین خود به مسیحیت شدند. این نسل کشی نتیجه مستقیم جنگ جهانی اول و جنگ دوم بالکان بود. این جنگ هفتمین نسل کشی مسلمانهادو نخستین نسل کشی مسلمانان سنجاک بود.
هشتمین نسل کشی علیه مسلمانها در سال 1919 در منطقه پلاو – گسنیتسا در سنجاک مونته نگرو رخ داد. بعد از اخراج اجباری مسلمانها در سالهای 1913-1912 ازین مناطق ، دنباله سیاست پاکسازی مسلمانها کشتار باقیمانده آنها بود. بدین ترتیب بیش از 450 مسلمان در این مناطق کشته شدند . این نسل کشی نشاندهنده بدی در منطقه سنجاک مونته نگرو بود ، منطقه ای که به سرعت تبدیل به محل نفوذ کلیسای صرب و تفکر نسل کشی شد.
نهمین نسل کشی از تاریخ تشکیل حکومت پادشاهی صربها ، کرواتها و اسلوونی ها تحت عنوان حکومت پادشاهی یوگسلاوی تا سال 1941 ادامه دارد. در این سالها صربها در برخی مناطق دست به جنایاتی علیه جمعیت مسلمان می زنند. در تاریخ 7 نوامبر سال 1924 در منطقه بیله پولیه سنجاک صربستان در روستای شاهویچ بیش از 600 مسلمان کشته می شود ، بدون هیچ دلیل و توجیه قبلی . در منطقه هرزگوین از سوی کمیته های پادشاهی نزدیک به سه هزار نفر مسلمان در طی این سالها کشته می شوند. منطقه هرزگوین شرقی یکی از مناطق وحشت و رعب آور برای مسلمانها بود.
دهمین نسل کشی در جریان جنگ جهانی دوم علیه بوشنیاکها رخ داد. برآورد می وشد بیش از 106 هزار بوشنیاک از سوی چتنیکها ( صربهای افراطی ) قتل عام شدند. نزدیک به 8.3 درصد از جمعیت مسلمان بوسنی و هرزگوین در جریان جنگ دوم جهانی قتل عام شدند. قتل عام عمدتا در شهرهای شرقی و شمال شرقی توسط چتنیکها رخ داد.
یازدهمین نسل کشی علیه بوشنیاکها در جریان تجاوز به بوسنی و هرزگوین طی سالهای 1992 تا 1995 رخ داد. این تجاوز از سوی صربستان ، مونته نگرو و کرواسی بود. سهم عمده جنایات و نسل کشی از آن صربستان است. در این نسل کشی اخیر ارتش یوگسلاوی ، صربهای مسلح داخل بوسنی و هرزگوین با حمایت برخی دولتهای غربی فرانسه ، انگلستان و هلند به سرعت در متاطق شرقی و شمال شرقی طرح پاسکازی قومی را به اجرا درآوردند. تنها در جریان سقوط شهر سربرنیتسا در ماه جولای 1995 در عرض سه روز بیش از 8760 بوشنیاک بطور سیستماتیک قتل عام و در دهها گورستان جمعی دفن شدند

Show More

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
Close
Close