همسایگان فاشیسم و تخریب بوسنی و هرزگوین

This post is also available in: فارسی (Persian)

ایو کومشیچ

عضو سابق شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین

 

در حالی که  بسیاری از کشورهای اروپایی نفی هولوکاست را به عنوان گفتار از روی نفرت محسوب می کنند و چنین گفتاری جرم است، در بین ما در کل منطقه یوگسلاوی سابق چنین گفتاری در نفی نسل کشی و نفی جنایات جنگی  مورد تعقیب قضایی نیست. جنایتهای  نسل کشی و جنایت علیه بشریت را بطور آشکاری برخی از سیاستمداران و مقامهای عالی به عنوان مبارزات برحق معرفی می کنند. فاشیسم همه جا وجود دارد . در شکل اسم خیابان و میدان ، یادمانهای تاریخی ،  رسانه ای ، عمومی و حمایت علنی از جنایتکاران وجود دارد. نئو فاشیستها در خیابانها با لباسهای متحد الشکل و نشانهای خود راهپیمایی می کنند  ، مجالس سخنرانی و برنامه های مختلف دیگر  با سلامهای خاص فاشیستی سازماندهی می شود.

تاریخ  تکرار می شود و صحن گردانندگان سیاست امروز  به تعریف دوباره و احیای فاشیسم در اشکال متفاوت می پردازند. این را ما در در رفتار کشورهای همسایه ( صربستان و کرواسی ) می بینیم. احزاب ناسیونالیستی حاکم به جنایات و فاشیسم حالت مشروعیت تاریخی می دهند. دموکراسی و بیان آزاد را به عنوان مسوولیت پذیری نمی پذیرند بلکه ازین مساله در راستای فضایی برای خلق جنایتی جدید استفاده می کنند. هر چی می گویند بعد مدتی انجام می دهند.

شکل برخورد نسبی گرایانه با جنایات کوششی برای توجیه آن است. نمی توان ارزشهای فاشیستی را در فرهنگ ، تبلیغات ، سازمانهای اجتماعی و حکومتی را توجیه کرد . شاهد استفاده ابزاری  فرهنگی از فاشیسم برای ایجاد نفرت علیه دیگران ، ایجاد هراس و در اشکال  ادبیات ، فیلم ، رسانه ها  هستیم. چگونه ضد قهرمانها و جنایتکارها به عنوان قهرمان معرفی می شوند. کشورهای همسایه برای تحقق منافع سیاسی با  تزلزل سیاسی و بحران در بوسنی و هرزگوین، ازحرکتهای فاشیستی استفاده می کنند. این مساله از بعد تاریخی نفی نسل کشی و نفی جنایتهای جنگی در سیاستهای ناسیونالیستی کرواسی دیده می شود ، صربستان نیز به همین روش با جنایتهای جنگی و نسل کشی برخورد می کنند. رابطه مقامهای دولتی کرواسی و صربستان با بوسنی و هرزگوین مداخله گرایانه و حمایت از گروههای افراطی و فاشیستی است ، گروههایی که قرار است منافع سیاسی و اقتصادی این کشورها را در بوسنی تامین کنند.

مقامهای سیاسی این کشورها بدون اطلاع به مناطق و بدون رعایت هیچگونه تشریفاتی به بوسنی و هرزگوین می آیند. نخست وزیر صربستان اعلام کرده که هیچ مرزی بین دو کشور وجود ندارد . این مقامها از بازدید سارایوو خودداری می کنند ولی به مستعمرات خود بانیالوکا و موستار سر می زنند. نخست وزیران صربستان و کرواسی خود  را در خدمت احزاب ناسیونالیستی صرب و کروات بوسنی قرار داده اند . فعالیتهای میلوراد دودیک و دراگان چویچ ، رهبران قدرتمند احزاب صربی و کرواتی  در بی ثباتی بوسنی و هرزگوین همه روزه انجام می شود . اینها به بوسنی و هرزگوین دایما مفهوم ناسیونالیسم قومی را تحمیل می کنند و انتخابات را تبدیل به کارزار اقوام کرده اند. خود را ملزم به رعایت بندهای مهم قرار داد دیتون نمی بینند . دیتون بازیچه ای برای پیشبرد سیاستهای ناسیونالیستی قومی و عدم تمکین به روح دیتون یعنی آشتی و صلح است. قدرتهای فاشیستی در تخریب بوسنی و هرزگوین به تاریخ ، ادبیات ، سیاست و هر آنچه که بوی جدایی و بوی نفرت از بوسنی و هرزگوین یکپارچه بدهد ، روی آورده اند.

Show More

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
Close
Close