دولت یونان و کلیسای ارتدوکس

This post is also available in: فارسی (Persian)

پیشنهاد نخست وزیر یونان مبنی برقطع کمکهای دولتی به کشیشان یونانی ، موجی از واکنشهای مخالف رهبران کلیسای ارتدوکس این کشور را در سال گذشته دامن زد. رهبران کلیسا معتقدند کشیشان یونانی بایستی همچنان از دولت حقوق دریافت کنند. برنامه دولت چپ گرای آلکسیس تسیپراس ، انجام اصلاحات ساختاری از جمله قطع حقوق های کارمندان کلیسا و دریافت مالیات از محل موقوفات کلیسایی است. توافق نامه نهایی بین اسقف اعظم آتن و نخست وزیر یونان ، تسیپراس پس از ماهها بحث و گفتگو در حالی امضا شد که تا حدی نظارت مالی دولت بر کلیسا را تامین می کند. دولت یونان متعهد می گردد تا حقوق سالیانه کشیشان کلیسای ارتدوکس یونان را تامین کند. صندوق مشترگی بین دولت و کلسیا تشکیل می گردد تا بر نحوه هزینه اموال کلیسا نظارت کند و یا ابن هدف دولت سرانجام توانست دسترسی به اموال کلیسا ، وجوهات و موقوفاتی داشته باشد که زعمای کلیسا و کشیشان از آنها بهره مند بودند.
نزدیک به 10 هزار کشیش در کشور ده میلیونی یونان حقوق بگیر دولت هستند. دولت چاره ای جز کاهش هزینه های دیوانسالاری ندارد و به تجدید رابطه خود با کلیسا در یک شکل دیگر فکر می کند. بدهی 300 میلیارد یورویی ، یونان را جزو ورشکسته ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا ساخته است. از اینرو دولت چپ کنونی یونان که از سال 2015 سرکار است ، علیرغم شعارهای ضد سرمایه داری و ضد انحصارات جهانی تن به قواعد بازی دموکراسی لیبرال می دهد. ایجاد دموکراسی لیبرال بدون جدایی نهاد سیاسی از نهاد دینی امکان پذیر نیست و دولت قصد ندارد تن به هزینه های سنگین پرداخت حقوق کشیشیان یا سایر هزینه های کلیسای ارتدوکس بدهد. هدف تسیپراس کاهش وابستگی دولت به کلیسا و متقابلا کلیسا به دولت است. نخستین گام برای این کار قطع حقوق کشیشان است. گام دیگر عرفی ساختن بیشتر جامعه یونان است. اما آیا این امر در جامعه یونان امکان پذیر است ؟ در صورت قطع حقوق 10 هزار حقوق کشیشان ، دولت و کلیسا چه برنامه ای برای تامین زندگی این افراد و یا ادامه فعالیت کلیسای ارتدوکس دارند؟
جامعه یونان نسبت به سایر جوامع اروپایی مذهبی ترین جامعه است. بیش از 90 درصد مردم مسیحی ارتدوکس هستند. دین در زندگی مردم یونان نقش مهمی را ایفا می کند. تشکیلات کلیسایی در این سرزمین از قدمت و اصالت برخوردار و عقاید و آداب و رسوم دینی برای مردم یونان مهم هستند. کلیسا همواره به نوعی درگیر تحولات سیاسی و اجتماعی در این کشور بوده است. در دوران حکومت سرهنگان در دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی ، کلیسا نقش مهمی را در مبارزات مردمی ایفا کرد. از اینرو کلیسا منبع مهمی برای امید و ایمان مردم است. طرفدران اصلاحات و جدایی نهاد سیاسی از نهاد دینی عنوان می کنند ، جدایی نهاد دینی به نفع استقلال کلیسا و شفافیت مالی در این نهاد مهم می باشد. درآمد موقوفات مذهبی کلیسا شفاف به دولت ارایه نمی شود و کلیسا همواره از پرداخت مالیات واقعی سرباز می زند. کلیسای ارتدوکس شدیدا مخالف قطع حقوق کشیشان می باشد. دولت استدلال می کند قطع حقوق کشیشان به منزله عدم کمک دولت نیست. در جوامع دموکراسی اروپای غربی ، دولتها سالیانه مبلغ معینی را به نهادهای دینی کمک می کنند . بنابراین کلیسا هیچگاه بدون برخورداری از منابع دولتی نخواهد بود و اگر منافع حاصل از اوقاف دینی را به منابع مالی کلیسا اضافه کنیم ، این نهاد دینی می تواند با حفظ استقلال خویش ، نهاد دینی قدرتمندی باشد. از سوی دیگر دولت برنامه ای برای جذب کشیشان به عنوان کارمندان دولتی در امور فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی دارد. دیدار رهبر کلیسای ارتدوکس یونان با نخست وزیر نشان از توافق اولیه خبر می دهد و کلیسا گریزی در تن دادن به خواسته دولت ندارد.
همه این اقدامات نخست وزیر یونان چپ گرا بوی نئولیبرالیستی می دهد. نخست وزیر چپ یونان ، همه چیز از جمله جزایر ، منابع بالقوه گاز ، بنادر و شرکتهای بزرگ را به مزایده گذاشته است. نخست وزیر بنابه گزارش بلومبرگ در سال گذشته میلادی توانست تنها نزدیک به 8 میلیارد یورو را برای پرداخت بدهی ها جمع آوری کند ، در حالی که پیش بینی جمع آوری 50 میلیارد یورو بود. برای پر کردن این شکاف نخست وزیر ناگزیر به فروش کشور است. به عنوان نمونه دولت 67 درصد از سهام بندر تسالونیک را به یک شرکت آلمانی فروخته است . 66 درصد از شرکت عمده استخراج و تولید گاز نیز فروخته شده است. فروش سهام منابع گازی یونان در آبهای مدیترانه و در فاصله بین دو کشور یونان و ترکیه ،اهمیت استراتژیکی برای خریدار دارد. ظاهرا در معامله گاز ،نام ویلبر روز ، از سهامداران عمده وال استریت و دوست ترامپ به چشم می خورد. وقتی دولتی چنین ورشکسته و درمانده تن به فروش شرکتهای کلیدی و منابع عمومی می دهد ، ناگزیر از رویارویی با کلیسای ارتدوکس است. ربهران و مقامهای کلیسای ارتدوکس در ناز و نعمت برخوردار از درآمدهای وقف و حقوق و مزایا هم جدا از بدنه دولت هستند و هم حقوق دولتی دریافت می کنند. توافق بین دولت و کلیسا تا حدی فشار مالی برای روشن و شفاف سازی درآمدهای کلیسا وارد می کند. ولی از طرفی کلیسای ارتدوکس شبکه گسترده و پیچیده و با ریشه ای در یونان دارد و حتما در معامله با دولت دست از منافع حاصله از هدایا و موقوفات نخواهد شد.

Show More

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
Close
Close